Incwadi Yamaqiniso ... KaJesu

  Title: Incwadi Yamaqiniso Ngempilo KaJesu Krestu Nokubuya Kwakhe Eze Emhlabeni
  Author: Michael Colvel
  Publisher: Michael Colvel
  ISBN: 978-0-620-82263-3
  eISBN: 978-0-620-82264-0
  Pages: 200
  Format: A5, soft cover, perfect bound